Profity z najęcia inspektora nadzoru inwestorskiego

inspektor nadzoru

Człowiek, który jest w trakcie budowy domu nie zawsze musi mieszkać blisko placu budowy, a co z tego wynika, nie w każdej sytuacji może osobiście nadzorować postępy w budowie. Opłaca się mu więc zaangażować kogoś, kto go w tym wyręczy. Na budowie rolę nadrzędną nad kierownikiem robót budowlanych może objąć zatem inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przepisy prawa

Jeśli wyznaczenie kierownika budowy jest niezbędne i pożądane przez prawo, to ustalenie inspektora nadzoru jest dla inwestora budowlanego dobrowolne, o ile tylko nie jest to zbyt powikłana pod względem technicznym budowa. W wypadku prac budowlanych o znaczniejszym szczeblu trudności lub przy poważnych uwarunkowaniach glebowych także określenie inspektora nadzoru jest narzucane przez przepisy prawa (o czym mówi Art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi modyfikacjami). O konieczności powołania inspektora nadzoru inwestorskiego może przesądzić poza tym podmiot wydający uprawnienie na budowę (Art. 18, ust. 2 Prawo budowlane), a także kiedy pozwolenie na inwestycję dotyczy przedmiotów, które wymienione były w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 roku W sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których przeprowadzaniu jest niezbędne powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

Kim jest inspektor nadzoru?

dom na ŚląskuInspektor nadzoru jako osoba posiadająca realny wpływ na bieg czynności budowlanych musi uzasadniać się odpowiednimi zdolnościami z aspektu techniki budowlanej oraz pełnomocnictwami (udzielanymi przez inwestora), które umożliwią mu racjonalną pieczę nad przebiegiem robót budowlanych, a także weryfikację decyzji podejmowanych poprzez kierownika robót budowlanych. W taki forma inspektor nadzoru śląsk jest osobą, która dba o interesy inwestora budowlanego i dba o określony ich tok. Już choćby z tej okazji inwestując duże przecież środki wydatkowane na budowę opłaca się przekazać trochę więcej (zapłata inspektora to procentowo niewielki wkład w kosztach budowy) na zatrudnienie takiej osoby, aby posiadać pewność, że czynności budowlane robione są zgodnie z należytą wprawą budowlaną, aktualnymi normami prawa i rzetelnie, co zaoszczędzić powinno w dalszej perspektywie wiele funduszy na modyfikacje potencjalnych usterek i niedoskonałości, które w innym przypadku mogłyby się pojawić.

Co wolno inspektorowi nadzoru?

Człowiek prowadzący funkcję inspektora nadzoru ma zezwolenie aby wymagać od kierownika budowy dostępu w dziennika budowy, notować w nim swoje notki, jak również przekazywać kierownikowi budowy zalecenia lub zgłaszać mu własne opinie i poprawki. Z takiego motywu prawo nie pozwala na taką sytuację aby obie te funkcje pełnił ten sam człowiek. Zadania kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego są rozdzielne dla umożliwienia dostatecznego zakresu nadzoru.